Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  Sp. z o.o.

Kalendarium działalności ZUOK RUDNO
2012-04-12

9-11.05.2016


W dniach 9-11. 05.2016  w Hotelu WILLA PORT w Ostródzie odbyła się ogólnopolska  konferencja branżowa dotycząca gospodarki odpadami. Organizatorem spotkania była firma EKORUM , współorganizatorem ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

20.01.2016

20 stycznia w Hotelu Warmińskim w Olsztynie na uroczystej gali Prezes Spółki ZUOK RUDNO odebrał dyplom potwierdzający przynależność spółki do elitarnego grona Gazel Biznesu 2015.


27.10.2015

Podczas kongresu Evicon który odbył się w trakcie  Międzynarodowych Targów Poznańskich  wręczono nagrody w Konkursie Recyklingu. W tegorocznej XVI edycji konkursu otrzymaliśmy główną nagrodę w kategorii Rekordowy Karton, przyznano nam również znak ,, Jakość Recyklingu’’.

24.06.2015

 Jak co roku pracownicy zakładu świętowali z okazji Dnia Komunalnika.

11.06.2015

Nagroda  ,,Diamenty Forbesa’’ przyznana dla ZUOK RUDNO

10.06.2015

Główna Nagroda  dla ZUOK RUDNO Sp. z o.o. za ,,Jakość Zarządzania’’  w  XV edycji konkursu  Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości 

03.06.2015

W Zakładzie w Rudnie gościliśmy delegacje z Ukrainy.

08.05.2015 

Z okazji  Dni Otwartych Funduszy Europejskich Zakład w Rudnie udostępniony dla zwiedzających.


07.11.2014r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. laureatem Nagrody Jakości,  otrzymaliśmy   wyróżnienie I stopnia za DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU  w kategorii : Organizacje Produkcyjne i Usługowe.


24-25-26. 10.2014r.

Rozpoczęły działalność  trzy stacje przeładunkowe w Iławie, Lipowcu i Półwsi.

 

22.10.2014r.

Podczas uroczystej konferencji na  Międzynarodowych Targach Poznańskich Poleko wręczono prestiżowe nagrody w Konkursie o Puchar Recyklingu. Tym razem RUDNO  zdobyło dwie nagrody w konkursach : ZŁOTA BELA MAKULATURY I SZKLANA STATUETKA.


10.10. 2014r.  

odbyła się konferencja podsumowująca  zakończenie projektu dot. rozbudowy zakładu w Rudnie oraz 5-letnią działalność ZUOK RUDNO Sp. z o.o.  


30.08.2014r.

 Przy świetlicy wiejskiej w Rudnie odbył się    pierwszy piknik rodzinny zorganizowany i finansowany przez Zakład  Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.


16.05.2014r. 

Pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  Sp. z o.o. spotkali się na organizowanej corocznie uroczystości z okazji Dnia Komunalnika, w tym roku  świętowaliśmy  również 5 lecie Zakładu.


02.04.2014r.

W ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II” rozstrzygnięty został przetarg na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia.


24.03.2014r.

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. Laureatem VIII edycji największego konkursu promującego jakość w Polsce - JAKOŚĆ ROKU 2013.


26.02.2014r.

Rozpoczęły się prace budowlane na terenie stacji przeładunkowych w Iławie, Lipowcu i Półwsi.


07.11.2013r.

Wyróżnienie dla Zakładu RUDNO Sp. z o.o.  za   bardzo aktywnie prowadzą  edukację ekologiczna w Ogólnopolskim Konkursie Odzysku Odpadów Opakowaniowych.


24.10.2013r. 

Nagroda dla ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w konkursie Puchar Recyklingu za Edukację Ekologiczną.


18.10.2013r. 

  Podczas   konferencji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  która odbyła się w Rynie, Zakład z Rudna nagrodzony został za ,,Zasługi na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur ‘’


18.07.2013

Przetarg na dostawę nowego sprzętu  rozstrzygnięty. W połowie września do Zakładu w Rudnie dostarczony będzie nowy sprzęt specjalistyczny tj. kompaktor i spycharka gąsiennicowa. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. ,,Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste środowisko’’ II etap’’.


08.07.2013

 Od  lipca 2013 roku na terenie Związku zaczął funkcjonować nowy system gospodarki odpadami .  1 stycznia 2012r. weszła w życie Ustawa o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Od tego dnia gminy miały 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Związek Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste środowisko’’ ogłosił  5 przetargów na 5 sektorów. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 12 czerwca 2013r. ZUOK  Rudno Sp. z o.o. w konsorcjum z lokalnymi firmami  wygrał wszystkie przetargi na odbiór odpadów z sektorów na które został podzielony teren Związku Gmin.


20.06.2013

Zakończyliśmy kolejną –IV edycję konkursu ,, Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych’’ Tym razem liderem w konkursie była szkoła podstawowa z Bogaczewa, II miejsce zajęli uczniowie ze szkoły filialnej  z Królikowa, III -  uczniowie  ze szkoły podstawowej w Mierkach.

 

24.05.2013

ZUOK Rudno Sp. z o.o. było współorganizatorem  X Jubileuszowego  Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami  które odbyło się w dniach 12-15  maja w Starych Jabłonkach.

 

24.04.2013

24 kwietnia 2013r. Prezes ZUOK RUDNO Sp. z o.o. podpisał umowę na budowę stacji przeładunkowych w miejscowościach Lipowiec, Półwieś i Iława. Inwestycja jest kolejnym etapem Kontraktu nr1  pn. ,,Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego  ,, Czyste środowisko’’ II etap’’


27 luty 2013

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyła się konferencja i warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów ” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej. Realizatorem warsztatów jest  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin.


05 luty 2013

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. laureatem tytułu EKO JAKOŚĆ ROKU 2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. został  Laureatem organizowanego przez Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej  największego  konkursu projakościowego w Polsce i otrzymał tytuł  EKO JAKOŚĆ ROKU 2012.


07 grudnia2012

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyła się konferencja i   wizyta studyjna pt.: „Sprawdzone Rozwiązania w Gospodarce Odpadami Komunalnymi” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej pt.: „Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce” pod Patronatem Ministerstwa Środowiska. Gospodarzem wizyty studyjnej był Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.


20 listopada 2012

Kolejne wyróżnienie dla ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w konkursie PUCHAR  RECYKLINGU.

Nasz zakład po raz  kolejny został nagrodzony,  tym razem otrzymaliśmy główną nagrodę-statuetkę i 5.000zł  w kategorii LIDER ZBIÓRKI TWORZYW oraz wyróżnienie w kategorii    ZŁOTA BELA MAKULATURY. Wyniki konkursu zostały ogłoszone Podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO 2012 .


09  października 2012

Podpisanie umowy z Wykonawcą na rozbudowę Zakładu w Rudnie.

 09 października 2012r  Prezes zarządu  Pan Leszek  Rochowicz w imieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. podpisał umowę z Molewski Sp. z o.o. w Chodeczy, jako generalnym wykonawcą Kontraktu nr 1 Zakład Unieszkodliwiania odpadów Rudno II etap”- roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013


15 czerwca 2012

Spółka Rudno sfinansowała wyposażenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Rudno i Smykówko(Sołectwo Rudno).

Zarząd Spółki Rudno w ramach wspierania lokalnej społeczności  pomógł mieszkańcom miejscowości  Rudno i Smykówko w realizacji planu jakim był zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci w postaci: huśtawek , piaskownic, karuzeli, zjeżdżalni  i  bujawek. Długo wyczekiwane przez najmłodszych urządzenia stanęły w miejscach  wcześniej przygotowanych w czynie społecznym  przez mieszkańców obu miejscowości.


14 czerwca 2012

II edycja konkursu ,,Zbieranie nakrętek od butelek plastikowych’’  zakończona.

14 czerwca  w ZUOK RUDNO odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie ,,zbieramy plastikowe nakrętki’’. Po raz drugi  najlepsi  byli uczniowie Filialnej szkoły w Królikowie, drugie miejsce zajęli uczniowieze szkoły w Brzydowie, trzecie w Brzoziu Lubawskim.  W sumie w tegorocznej akcji wzięło udział 55 szkół,  uczniowie zebrali 8 ton plastikowych nakrętek  .


26 maja 2012

26 maja 2012r. odbył się kolejny XII Rajd  rowerowy Dylewska Góra-,,Ruszaj się bo zardzewiejesz’’ organizowany przez Gminę Ostróda.Po drodze uczestnicy rajdu zwiedzali zakład w Rudnie. ZUOK Rudno był  współorganizatorem konkursów ekologicznych które odbywały się podczas pikniku na mecie rajdu.

 

10 maja 2012

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. jako jedyny w województwie warmińsko- mazurskim został włączony do „Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”. 10 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się konferencja której byliśmy współorganizatorami.


14 grudnia 2011

Podpisanie umowy o dofinansowaniu II etapu rozbudowy zakładu.

14 grudnia 2011 r. nasza Spółka podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją  Wdrażającą na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap.”   więcej czytaj: Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy Zakładu

 

28 listopada 2011

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. wspólnie ze studentami Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki  brał udział w projekcie   "Ostróda też ma cuda". Pod takim hasłem studenci uczelni z Olsztyna sprzątali nabrzeże jeziora Sajmino.

24 sierpnia 2011

  ZUOK Rudno współorganizatorem  konferencji pt. "Paliwa alternatywne w ustawodawstwie polskim". Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w celu wystąpienia do Ministra Środowiska o nowelizację polskiego ustawodawstwa w stosunku do realiów rynku paliw alternatywnych.

 Zabudowa do pojemników na odpady komunalne

21 lipca 2011

Na osiedlu przy ul. Piastowskiej stanęła profesjonalna zabudowa do pojemników na odpady komunalne. To efekt współpracy jednej ze wspólnot mieszkaniowych z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.  zobacz galerię

 

07 czerwca 2011

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie oficjalnie podsumowaliśmy pierwszą edycję konkursu "Zbieranie nakrętek od butelek plastikowych", w której najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Filialnej w Królikowie, oraz drugą edycję akcji ''Zbieramy zużyte baterie" w której to pierwsze miejsce zajęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie prowadzona przez Stowarzyszenie "NARIE" 

 

15 maj 2011

Bezpłatne przyjmowanie odpadów porolniczych. Odpady porolnicze to między innymi worki, folie, siatki itp. Tego typu odpady ZUOK RUDNO Sp. z o.o. będzie przyjmował bezpłatnie od wszystkich rolników, którzy prowadzą swoją działalność na terenie 19 samorządów zrzeszonych w Związku Gmin "Czyste Środowisko". Odpady porolnicze będziemy przyjmowali do 30 czerwca.

 

11 kwietnia 2011

Spółka rozpoczyna wielkie wiosenne sprzątanie. Od poniedziałku (11 kwietnia) wszyscy klienci Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. będą mogli pozbyć się zbędnych odpadów wielkogabarytowych (np. meble) i elektrośmieci (sprzęt AGD i RTV). Wiosenna akcja, będzie bezpłatna dla wszystkich klientów ZUOK Rudno.

 

 

14 Luty 2011r.

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie "Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" - II etap" 

 

11 luty 2011r.Przyjaźni Środowisku

XII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Narodowa Rada Ekologiczna wybrała laureatów i wyróżnionych XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.Uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone statuetki i certyfikaty odbyła się w Warszawie.Wśród tegorocznych nagrodzonych w kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” laureatem został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w Ostródzie.  zobacz galerię

 

28 stycznia 2011 r.

Wójt Gminy Ostróda wręczył Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. statuetki „Żagiel Przedsiębiorczości 2010” za nowatorskie, o europejskich standardach rozwiązania techniczne, wysoki poziom świadczonych usług oraz realizowane liczne inicjatywy z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.  zobacz galerię

 

13 grudnia 2010 r.

Zajęliśmy III miejsce w Bomb(k)owym konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska.  czytaj więcej   

 

24 listopada 2010 r.

W dniu dzisiejszym podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010 r. Prezes Zarządu wraz z przedstawicielami Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego odebrał wyróżnienie PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII, przyznane Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. za postawę proekologiczna oraz duże zaangażowanie w ochronę środowiska.  zobacz galerię

 

09 listopada 2010 r.Sorter

W dniu dzisiejszym nastąpił rozruch sortera optoelektronicznego. Sorter został zakupiony w ramach zadania polegającego na „Automatyzacji procesu sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sortera w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie gm. Ostróda”. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym w postaci dotacji w wysokości 1.100.000 zł udzielonym przez Fundację EkoFundusz.  zobacz galerię

 

30 czerwca 2010 r.

W Hotelu Platinum w Ostródzie odbyła się debata pn. „Rok funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”. Podczas konferencji został podsumowany rok funkcjonowania Zakładu w Rudnie oraz perspektywy rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie w ramach realizacji II etapu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin.  zobacz galerię

 

27 maja 2010 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Zbieramy zużyte baterie”.  zobacz galerię

 

22 maja 2010 r.

W Dniu dzisiejszym odbył się X Rajd Rowerowy „Dylewska Góra 2010”. Uczestnicy zwiedzali nasz Zakład w Rudnie.  zobacz galerię

 

Kwiecień 2010 r.

Bezpłatna akcja przyjmowania opakowań porolniczych (folie, worki, siatki itp.)

 

01 marca 20010 r.

Spółka rozpoczęła działalność z zakresu odbioru odpadów. Bezpłatnie zaopatrujemy naszych klientów w pojemniki na odpady komunalne, a także wykonujemy dla nich dwukrotnie w ciągu roku bezpłatną akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

 Samochód – śmieciarka

25 luty 2010 r.

Zakupiliśmy w drodze przetargu samochód ciężarowy – śmieciarka.

 

17 grudnia 2009 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50 tys. zł do kwoty 35.637.700 zł aportem w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych wchodzących w skład zakładu w Rudnie.

 

04 grudnia 2009 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się wręczenie nagrody dla pierwszego laureata krzyżówki ekologicznej zamieszczanej pod patronatem ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w „Rozmaitościach Ostródzkich”. Krzyżówka z nagrodami cykliczna.

 

03-04 listopada 2009 r.

Zorganizowaliśmy wspólnie z Polskim Systemem Recyklingu Organizacja Odzysku SA , szkolenie „Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami i możliwości ich realizacji w ramach Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego”. Szkolenie skierowane było do sołtysów i przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami 19 samorządów z terenu Związku Gmin „Czyste Środowisko”

 

05 sierpnia 2009 r.

W dniu dzisiejszym w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu na logo Spółki.  zobacz galerię

 

Kwiecień 2009 r.

Ustawienie pojemników (2800 szt.) do selektywnej zbiórki na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – selektywną zbiórkę Spółka prowadzi bezpłatnie.

 

Kwiecień 2009 r.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali segregacji odpadów.

 

01 luty 2009 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Projekt i wykonanie - SiPROPolityka Cookies


Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X