Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  Sp. z o.o.

Edukacja Ekologiczna
2012-04-12

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA                                                      

Co to jest ekologia?
Ekologia – mądre słowo
a co znaczy - powiedz sowo?
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc, krótko w paru zdaniach
O wzajemnych powiązaniach.
Między nami, bo to wszystko
To jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
- powiedziała mądra sowa…                                                                                    Nieraz trzeba ruszyć głową                                                                                      aby mądrze życ i zdrowo.

 Tu przykłady poznasz liczne co znaczy ,,EKOLOGICZNIE’’                                                                     D. Klimkiewicz, W. Drabik


W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady komunalne. Wśród nich znajduje się szereg odpadów, które można podać ponownemu przetworzeniu (recyklingowi).

Recykling – (ang. Recycling od recycle „zawracać do biegu”) jest to powtórne wykorzystanie, czyli proces odzyskiwania surowców z odpadów. Nie tylko zmniejsza się ilość odpadów przekazywanych na składowiska, metoda ta pomaga równocześnie oszczędzać surowce naturalne.

Surowce wtórne – są to takie odpady, które nadają się do ponownego przetworzenia i powstają z nich nowe produkty. Do uzyskania nowej butelki szklanej potrzeba 60% stłuczki szklanej, zebranej w czasie segregacji. Resztę stanowią zasoby naturalne: piasek ( krzemionka), soda (Na2CO3) i mączka wapienna.                                                                                                                                                                 

Segregacja – nazywamy oddzielanie z masy odpadów surowców, które można ponownie wykorzystać czyli przetworzyć. Surowce wtórne, można segregować w pojemnikach typu dzwon lub w specjalnie przeznaczonych to segregacji workach.                                                                                                                                

Utylizacja – (fr.utilisation) wykorzystywanie odpadów przemysłowych, do dalszego przerobu i produkcji z nich czegoś nowego.

 

Ograniczajmy  ilość produkowanych odpadów

O ilości produkowanych odpadów w naszym domu decydujemy JUŻ w momencie robienia zakupów.

Na zakupy zabierzmy ze sobą torbę (najlepiej ekologiczną), lub koszyk, w które będziemy mogli zapakować nasze zakupy – oprócz tego, że będzie nam wygodniej nieść zakupy przyniesiemy do domu mniej foliowych lub plastikowych toreb.

Wybierając artykuły, zwracajmy uwagę przede wszystkim na ich opakowania. Wystrzegajmy się kupowania produktów pakowanych oddzielnie m.in. w folię, czy na tackach.

Jeśli mamy taką możliwość kupujmy większe opakowania produktów m.in. proszków do prania, zamiast dużej liczby małych opakowań.

Zanim coś kupimy warto przeczytać  etykietę towaru. Zwróćmy uwagę na datę przydatności (najlepiej, aby była jak najdłuższa), skład produktu oraz czy na opakowaniu znajduję się informacja o jego biodegradowalności.

Używajmy obrusów materiałowych i nie używajmy naczyń jednorazowych.

Oszczędzajmy papier, zapisujmy kartki po obu stronach.

Do wycierania powierzchni, czy umytych naczyń używajmy szmatek materiałowych, zamiast papierowych ręczników.

Zastanówmy się nad możliwością wypożyczenia, zamiast kupna przedmiotów rzadko używanych.

Warto kupować produkty trwalsze, lepszej jakości i dłuższym czasie użytkowania m.in. meble, sprzęt elektroniczny.

Większość wyrzucanych przez nas śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy. Nie powinny one trafiać na składowisko odpadów. Nie tylko będą się tam marnować, ale przede wszystkim mogą szkodzić środowisku.

SEGREGUJĄC ODPADY:

- Zmniejszamy koszty wywozu odpadów – posegregowane odpady zajmują mniej miejsca w koszu.
- Zachowanie cennych zasobów naturalnych - do ponownego przetworzenia surowców wtórnych potrzeba mniej energii, wody, piasku
- Segregacja zmniejsza ilość składowanych odpadów na wysypisku – w efekcie nie powstają nowe składowiska
- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby – segregacja uzmysławia nam, że za darmo można oddać np. plastikową butelkę, oponę, folię a nie spalać.

 

 W ramach edukacji ekologicznej Spółka prowadzi również akcje edukacyjne na terenie siedziby, gdzie można zobaczyć  jak wygląda cały proces segregacji odpadów ( przed przyjazdem grupy do Zakładu w Rudnie należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem Zwiedzania Zakładu który znajduje się na stronie www.zuokrudno.pl ) .

Działalność edukacyjna ma na celu uświadomić i nauczyć podstaw ekologicznego, zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony.

 

 

Nasze akcje:

 „Zbieramy Zużyte Baterie” i ,,Zbieramy plastikowe nakrętki''
Akcja Zbieramy Zużyte BaterieAkcje „Zbieramy zużyte baterie” i ,,Zbieramy plastikowe nakrętki'' skierowane są do Szkół Podstawowych z terenu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego„Czyste Środowisko”. Każda Szkoła, która zgłosi swój udział w akcji otrzyma od Spółki pojemniki na zużyte baterie lub worki na plastikowe nakrętki. Kryterium oceny to ilość zebranego surowca w przeliczeniu na 1 ucznia.
Akcja ,, Zbieramy zużyte baterie'' ma na celu uświadomienie uczniom rangi problemu, jakim są odpady niebezpieczne w skali domu, szkoły, miasta, a także ukształtowanie zespołu nawyków oddzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.                                                                                  W   konkursach nagradzane są trzy szkoły które otrzymują cenne nagrody: telewizor LCD, laptop, kamera, aparat cyfrowy lub odtwarzacz CD. Obie akcje będziemy prowadzić w szkołach podstawowych cyklicznie.

Akcja polegająca na zbiórce przeterminowanych leków
Akcja ma charakter pilotażowy i prowadzona jest w aptekach z miasta Ostródy i Gminy Ostródy. Do tej akcji Spółka zakupiła specjalne zamykane na kluczyk pojemniki na przeterminowane leki. Pojemniki te apteki dostały za darmo i także odbiór przeterminowanych leków Spółka prowadzi nieodpłatnie – jest to koszt własny Spółki.

Akcja zbiórki makulatury
Spółka zawsze chętnie wspiera wszelkiego rodzaju działania ekologiczne prowadzone przez inne instytucje i tak było też w przypadku akcji prowadzonej przez Gminę Ostróda w zakresie zbierania makulatury. Zakład bezpłatnie wyposażył szkoły w pojemniki i odbierał makulaturę ze szkół , a także wsparł upominkami uczestników konkursu. Akcja ta miała na celu uświadomienie uczestnikom jak wiele drzew jesteśmy w stanie uratować ponownie przerabiając makulaturę.

Edukacyjne wycieczki do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie
Spółka często zaprasza wszystkie chętne szkoły z terenu związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” do zakładu w Rudnie. Wycieczka młodzieży po zakładziePodczas tych odwiedzin dzieci oprowadzane są po całym terenie zakładu i przedstawia im się w sposób jak najbardziej prosty i zrozumiały cykl życia odpadu w naszym zakładzie, od momentu wjazdu na wagę do końcowego efektu czyli odzyskanego surowca lub balastu trafiającego na kwaterę. Głównym celem tych wycieczek jest uświadomienie dzieciom rangi problemu jakim są odpady komunalne i zachęcanie ich do segregowania odpadów w swoich domach. Gościmy również dzieci ze starszych grup przedszkolnych. Szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych i sołtysów z terenu Związku Gmin „Czyste Środowisko” Zorganizowaliśmy szkolenie „Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami i możliwości ich realizacji w ramach Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko””, dla sołtysów i przedstawicieli samorządów, które poświęcone było przedstawieniu obowiązków mieszkańców i wymagań prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Szkolenie odbyło się w trzech miastach, a uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich miejscowości z terenu związku.

Ulotka edukacyjna
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. wydała ulotkę edukacyjną z zakresu selektywnej zbiórki. Ulotka ta zawiera wszelkie informacje oraz instrukcje związane z tym jak należy prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę we własnym gospodarstwie domowym i jakie odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników. Ulotki cyklicznie są rozdawane na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, głównie w szkołach, urzędach, sklepach itp.

Książka ''Jak segregować odpady''   

 

 

Skierowana do najmłodszych (choć nie tylko) obserwatorów przyrody książka, w jasny i czytelny sposób wprowadza w świat recyklingu. Doskonałe opisy i zdjęcia przedstawiają młodym odbiorcom wiele cennych i ciekawych informacji z zakresu zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów. Liczne zagadki, rebusy i krzyżówki pozwolą sprawdzić wiedzę nabytą podczas lektury.
Pozostałe działania

 

Projekt i wykonanie - SiPROPolityka Cookies


Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X