Aktualności

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności

Podpisanie umowy na budowę stacji przeładunkowych

24 kwietnia 2013 Prezes Zarządu podpisał kolejną umowę. Prezes Zarządu ZUOK RUDNO Sp. z o.o. podpisał kolejną umowę w ramach realizowanego projektu pn.,, Budowa systemu gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin regionu Ostródzko- Iławskiego ,, Czyste Środowisko ‘’-II etap , tym razem na roboty budowlano – montażowe: kontrakt 3a-stacja przeładunkowa w msc. Lipowiec, 3b- stacja przeładunkowa w msc.Półwieś, 3c-stacja przeładunkowa w msc.Iława. Galeria

czytaj dalej

Ruszyły prace ziemne

Na terenie zakładu trwają prace ziemne. Ruszyły roboty ziemne związane z rozbudową Zakładu w Rudnie. Do kwietnia 2014 na terenie ZUOK RUDNO powstanie instalacja do stabilizacji frakcji organicznej odpadów komunalnych z podziałem na sekcje produkcji stabilizatu i kompostu, rozbudowana zostanie instalacja sortowani, która umożliwi wydzielanie frakcji 0-80mm przeznaczonej do stabilizacji oraz przygotowanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów, wprowadzone będą urządzenia pozwalające na zwiększenie poziomu sortowania frakcji surowcowych odpadów

czytaj dalej

ZUOK RUDNO Sp.z o.o. przejmuje obowiązek wypowiedzenia umów na odbiór odpadów.

W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2013 zasad znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , mając na uwadze dobro swoich klientów , ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że przejmuje na siebie obowiązek wypowiedzenia umów na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013. Powyższe oznacza, że nasi klienci nie mają obowiązku wypowiadania w/w umów osobiście. Za dotychczasową współpracę wszystkim naszym klientom serdecznie dziękujemy

czytaj dalej

Warsztaty terenowe pt.”Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów”

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyły się warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów ” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej. Dnia 26.02.2013 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyły się warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów ” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej pt.” Regionalny System Gospodarki Odpadami w Polsce”, którego realizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych...

czytaj dalej
Skip to content