Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  Sp. z o.o.

O Firmie
2012-04-12

ZUOK RudnoPo wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, w skład którego wchodzi 19 gmin, zakończył budowę nowoczesnego zgodnego z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

Inżynieria finansowa przedstawia się następująco:

pozostałe nakłady to środki własne gmin


ZUOK RudnoW roku 2008 Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” powołało Spółkę z o.o. w celu zarządzania oraz prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy oraz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Właścicielem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. jest Związek Gmin „Czyste Środowisko”, który objął 100 % udziałów.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

Nasza działalność spowoduje:

ZUOK RudnoZakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie jest inwestycją zgodną z Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konieczność realizacji tej inwestycji wynikała z obowiązku wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „środowisko” jak również z problemu jakim jest zamykanie i rekultywacja istniejących składowisk na terenie poszczególnych samorządów.

Na dzień dzisiejszy jest to jedna z największych i pierwsza o charakterze kompleksowym inwestycja z dziedziny zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana przez 19 samorządów na Warmii i Mazurach.

 

Zakład w Rudnie wyposażony jest w:

Linia segregacji ciągu technologicznego o przepustowości 30.000 Mg/rok na jedną zmianę, przewidziana jest na odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane. Ciąg technologiczny linii segregacji składa się z następujących elementów:

Odzyskane surowce są kierowane do prasowania i dalej do sprzedażyOdzyskane surowce są kierowane do prasowania i dalej do sprzedaży, a pozostałość nie nadająca się do odzysku jest deponowana na składowisku odpadów (balastu).

Odpady wielkogabarytowe trafiające do ZUOK w Rudnie są demontowane na odpowiednio przygotowanym stanowisku zlokalizowanym w hali segregacji odpadów.

Wysortowane odpady problemowe (niebezpieczne) tj. całe zużyte źródła światła, akumulatory, środki chemiczne, itp. są oddzielnie składowane w kontenerach ATKE-7 i przekazywane do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach. Odpady zielone będą kompostowane metodą pryzmową na płycie kompostowej.

Liczne uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, zgodność proponowanych rozwiązań z normami unijnymi oraz uzyskanie niezbędnej akceptacji ze strony społeczeństwa lokalnego gwarantują, że nasz Zakład rozwiąże problem unieszkodliwiania odpadów dla zainteresowanych samorządów na kolejne 30 lat.

Projekt i wykonanie - SiPROPolityka Cookies


Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X