Edukacja

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. prowadzi na terenie Zakładu w Rudnie szeroko pojętą edukację ekologiczną. Zapraszamy grupy zorganizowane w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz kółka ekologiczne do zwiedzanie Zakładu w Rudnie.

Wszystkie te działania mają na celu zwiększyć świadomość mieszkańców z terenu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. Chcemy przekazać podstawowe zasady segregacji odpadów oraz uświadomić jak poprzez proste czynności
i postawy proekologiczne można mieć czynny wpływ na środowisko.

W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady komunalne. Wśród nich znajduje się szereg odpadów, które można podać ponownemu przetworzeniu (recyklingowi).

Ograniczajmy ilość
produkowanych odpadów

 • O ilości produkowanych odpadów w naszym domu decydujemy JUŻ w momencie robienia zakupów.
 • Na zakupy zabierzmy ze sobą torbę (najlepiej ekologiczną), lub koszyk, w które będziemy mogli zapakować nasze zakupy – oprócz tego, że będzie nam wygodniej nieść zakupy przyniesiemy do domu mniej foliowych lub plastikowych toreb.
 • Wybierając artykuły, zwracajmy uwagę przede wszystkim na ich opakowania. Wystrzegajmy się kupowania produktów pakowanych oddzielnie m.in. w folię, czy na tackach.
 • Jeśli mamy taką możliwość kupujmy większe opakowania produktów m.in. proszków do prania, zamiast dużej liczby małych opakowań.
 • Zanim coś kupimy warto przeczytać etykietę towaru. Zwróćmy uwagę na datę przydatności (najlepiej, aby była jak najdłuższa), skład produktu oraz czy na opakowaniu znajduję się informacja o jego biodegradowalności.
 • Używajmy obrusów materiałowych i nie używajmy naczyń jednorazowych. Oszczędzajmy papier, zapisujmy kartki po obu stronach.
 • Do wycierania powierzchni, czy umytych naczyń używajmy szmatek materiałowych, zamiast papierowych ręczników.
 • Zastanówmy się nad możliwością wypożyczenia, zamiast kupna przedmiotów rzadko używanych.
 • Warto kupować produkty trwalsze, lepszej jakości i dłuższym czasie użytkowania m.in. meble, sprzęt elektroniczny. 

Większość wyrzucanych przez nas śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy. Nie powinny one trafiać na składowisko odpadów. Nie tylko będą się tam marnować, ale przede wszystkim mogą szkodzić środowisku.

Szkło

– butelki szklane po napojach

– słoiki

– szklane opakowania po kosmetykach

 

Papier

– opakowania z papieru, tektury, karton

– ulotki, katalogi, gazety

– torby, worki papierowe

– nzeszyty, książki

 

Metale
tworzywa sztuczne

– plastikowe butelki po napojach

– folia aluminiowa

– platikowe opakowania

– opakowania po środkach czystości,

– kartony po mleku

– plastikowe torby

– odpady z gumy i kauczuku

– kapsle, zakrętki od butelek i słoików

 

Odpady
biodegradowalne

-odpadki warzywne i owocowe

– resztki jedzena

– fusy po kawie i herbacie

 

Odpady
zmieszane

– zatłuszczony papier

– zabrudzoną folię

– papier lakierowany

– artykuły higieniczne

– szkło stołowe, ceramika, porcelana

– mięso, kości, ości

 

Segregując odpady:

 • Zmniejszamy koszty wywozu odpadów – posegregowane odpady zajmują mniej miejsca w koszu.
 • Zachowanie cennych zasobów naturalnych – do ponownego przetworzenia surowców wtórnych potrzeba mniej energii, wody, piasku
 • Segregacja zmniejsza ilość składowanych odpadów na wysypisku – w efekcie nie powstają nowe składowiska
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby – segregacja uzmysławia nam, że za darmo można oddać np. plastikową butelkę, oponę, folię a nie spalać.

W ramach edukacji ekologicznej Spółka prowadzi również akcje edukacyjne na terenie siedziby, gdzie można zobaczyć jak wygląda cały proces segregacji odpadów (przed przyjazdem grupy do Zakładu w Rudnie należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem Zwiedzania Zakładu który znajduje się na stronie www.zuokrudno.pl) .

Działalność edukacyjna ma na celu uświadomić i nauczyć podstaw ekologicznego, zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony

Recycling

(ang. Recycling od recycle „zawracać do biegu”) jest to powtórne wykorzystanie, czyli proces odzyskiwania surowców z odpadów. Nie tylko zmniejsza się ilość odpadów przekazywanych na składowiska, metoda ta pomaga równocześnie oszczędzać surowce naturalne.

Surowce wtórne

są to takie odpady, które nadają się do ponownego przetworzenia i powstają z nich nowe produkty. Do uzyskania nowej butelki szklanej potrzeba 60% stłuczki szklanej, zebranej w czasie segregacji. Resztę stanowią zasoby naturalne: piasek ( krzemionka), soda (Na2CO3) i mączka wapienna.

Segregacja

nazywamy oddzielanie z masy odpadów surowców, które można ponownie wykorzystać czyli przetworzyć. Surowce wtórne, można segregować w pojemnikach typu dzwon lub w specjalnie przeznaczonych to segregacji workach.

Utylizacja

(fr.utilisation) wykorzystywanie odpadów przemysłowych, do dalszego przerobu i produkcji z nich czegoś nowego.

Skip to content