Przetargi

Przetarg nieograniczony

Ubezpieczenie majątku ZUOK RUDNO sp. z o.o. Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1a, 1b do SIWZ -OPZ ( część poufna) Załącznik nr 1c : informacje do oceny ryzyka ( Część poufna) Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz oferty ( Część poufna) Załącznik nr 3 do SIWZ: WZORY PEŁNOMOCNICTWA Załącznik nr 4 do SIWZ:Wzór oświadczenia Wstępnego Załącznik nr 5 do SIWZ: Precedura likwiadacji szkód ( Część poufna) Informacje poufne wykonawca moze uzyskać poprzez złozenie wniosku. Wniosek składa się za formularza na stronie www.eib.com.pl  w dziale Przetargi i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz floty pojazdów ZUOK RUDNO sp. z o.o. na lata 2019/2020 Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1a/1b/1c/1d do SIWZ:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA( część poufna) Załącznik nr 2 do SIWZ :FORMULARZ OFERTY (część poufna) Załącznik nr 3 do SIWZ: WZORY PEŁNOMOCNICTWA Załącznik nr 4 do SIWZ: wzór Oświadczenia WSTĘPNEGO Załącznik nr 5 do SIWZ:PROCEDURA LIKWIDACYJNA SZKÓD (część poufna) Klauzula RODO Informacja dla Wykonawców: Wykonawca informacje o charakterze poufnym moze usyskać poprzez złożenie...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1A Formularz Ofertowy dla Zadania nr 1 Załącznik nr 1B Formularz Ofertowy dla Zadania nr 2 Załącznik nr 2A Szczegółowy Opz dla Zadania nr 1 Załącznik nr 2B Szczegółowy Opz dla Zadania nr 2 Załącznik nr 3A Oświadczenia o grupie kapitałowej dla Zadania nr 1 Załącznik nr 3B Oświadczenia o grupie kapitałowej dla Zadania nr 2 Załącznik nr 4- Jedz w pdf Załącznik nr 4- Jedz espd Załącznik nr 5A -Umowa dla...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy odzieży , obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych Ogłoszenie Siwz Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz cenowy Załącznik nr 3 Oświadczenie wstępne, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Załącznik nr 4 Oświadczenie wstępne, że wykonawca spełnia warunki udziału Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 Umowa Załącznik nr 7 Szczegółowy Opz Pytania i odpowiedzi do siwz Infromacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie

czytaj dalej