Przetarg nieograniczony

„Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” Ogłoszenie SIWZ EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI NR 1,2,3,4 ZAŁĄCZNIK NR 5 Edytowalny Jednolity Dokument Zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 6 Instrukcja wypełniania JEDZa ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA forma xml dokumnetu JEDZ forma pdf JEDZ Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” Ogłoszenie Siwz Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz cenowy Załącznik nr 3 Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 6 -Umowa Załącznik nr 7 -Wykaz samochodów i opon Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz Cenowy Załącznik nr 3 Oświadczenie w zakresie że wykonawca nie podlega wykluczeniu Załącznik nr 4 Oświadczenie w zakresie że wykonawca spełnia warunki udziału Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa Załącznik nr 6 Umowa Załącznik nr 7 Wykaz pojazdów i ilości opon Pytania do siwz Modyfikacja siwz NowyZałącznik nr 2  formularz Cenowy Zmiana terminu składania ofert Informacja z otwarcia ofert...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” Ogłoszenie siwz Załącznik nr 1-formularz ofertowy Załącznik nr 2-wzór oświadczenia o przynalenzości lub braku do grupy kapitałowej Załącznik nr3-wzór oświadczenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu Załącznik nr4-wzór oświadczenia że wykonawca spełnia warunki udziału Załącznik nr 5-wykaz usług Załącznik nr 6-wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Załącznik nr 7-oświadczenie dotyczące wykazu narzędzi Załącznik nr 8-OPZ Załącznik nr 9 -Umowa Odpowiedz na pytania Odpowiedzi...

czytaj dalej