Przetargi

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie SWZ UMOWA Formularz Ofertowy Formularz Cenowy Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ Oświadczenie - Załącznik nr 4 do SWZ Grupa Kapitałowa-Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu-Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy -Załącznik nr 8 do SWZ OPZ ENERGIA 2021 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy-Załącznik nr 10 do SWZ Wyjaśnienia SWZ Informacja z otwarcia ofert wynik_strona  ...

czytaj dalej
Skip to content