Przetargi

Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie SWZ Umowa Załącznik nr 1 do SWZ.Formularz Ofertowy Edytowalne ZAŁĄCZNIKI DO SWZ https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/23086/details Kwota na sfinansowanie Informacja z otwarcia ofert wynik _Ochrona Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej zmiana terminu wykonywania umowy wynik _Ochrona      

czytaj dalej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Link do całej dokumentacji https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList SIWZ_191212 2020-OJS242-598018-pl-Ogłoszenie zalacznik NR 6 do SIWZ -JEDZ otwarcie ofert_191212 Wynik

czytaj dalej

„Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy  Załącznik nr 2A-Formularz Cenowy Zadanie nr 1 Załącznik nr 2B-Formularz Cenowy Zadanie nr 2 Załączniki edytowalne- Załącznik nr 3,4,5,6 Pytanie nr1 do SIWZ Pytanie nr 2 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert_Opony Informacja z otwracia ofert.18.12.2020-poprawiony dokument Unieważnienie I części Wynik_Zadanie nr 2  

czytaj dalej