Przetargi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – poprzez ich odzysk i/lub recykling

Ogłoszenie SWZ Umowa -Załącznik nr 8 do SWZ Załączniki edytowalne Formularz Ofertowy https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/144223 Wyjaśnienia do SWZ Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty    

czytaj dalej
Skip to content