Przetargi

Przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling. DZP1/ZP/10/2019 Postępowanie prowadzone jest w wersji elektronicznje na platformie e-Zamawiający . Wejście na platformę poprzez link https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Ogłoszenie SIWZ OPZ UMowa Edytowalny Formularz Ofertowy JEDZ Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

„Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP”– znak sprawy: DZP1/zp/9/2019 Ogłoszenie SIWZ po modyfikacji aktualny Umowa OPZ MAPY Plan zagospodarowania terenu Plan w dwg Załączniki po modyfikacji do siwz edytowalne Pytanie nr 1  Informacja o dokonanych modyfikacjach w siwz i załącznikach do siwz Informacja z otwarcia ofert ...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF ) poprzez ich odzysk i/lub recykling. Postępowanie prowadzone w wersji elektronicznej na platformie e-Zamawiający. Wejście na platformę Marketplanet przez link: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/5444/details Ogłoszenie SIWZ opz umowa Formularz ofertowy Jedz xml Jedz pdf Informacja z otwarcia ofert UNIEWAŻNIENIE 

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP” Ogłoszenie SIWZ UMOWA OPZ mapy Plan zagospodarowania terenu Plan w dwg Pytanie nr 1 Pytania nr 2 do 5 Edytowalne Załączniki po modyfikacji Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie

czytaj dalej
Skip to content