Przetargi

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” Ogłoszenie siwz załączniki edytowalne opz umowa Pytanie 1-3 do Zadania nr 2 Modyfikacja Formularza Cenowego dla Zadania nr 1  Pytania dalej Informacja z otwarcia Ofert Rozstrzygnięcie postępowania na Zadanie nr 2 Rozstrzygnięcie postępowania na Zadanie nr 1

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 500 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3 w okresie od dnia 01.08.2019r do 31.08.2020r” Postępowanie prowadzone w wersji elektronicznej na platformie e-Zamawiający. Wejście na platformę Marketplanet przez link: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/5180/details Ogłoszenie Formularz oferty OPZ Oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej Oświadczenie ESPD Informacja z otwarcia ofert...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

„Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” Ogłoszenie Zmiana Ogłoszenia SIWZ Załącznik nr 7 Umowa Załącznik nr 6 Opz Załączniki w formie edytowalnej Pytanie nr 1 Pytania 2,3,4 Zdjęcie do pytania nr 2 Zdjęcie do pytania  nr 2 Modyfikacja  odpowiedzi na pytanie nr 2 wraz z zmianą terminu składania ofert Zmiana Ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert Wynik postępowania

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Ubezpieczenie majątku ZUOK RUDNO sp. z o.o. Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1a, 1b do SIWZ -OPZ ( część poufna) Załącznik nr 1c : informacje do oceny ryzyka ( Część poufna) Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz oferty ( Część poufna) Załącznik nr 3 do SIWZ: WZORY PEŁNOMOCNICTWA Załącznik nr 4 do SIWZ:Wzór oświadczenia Wstępnego Załącznik nr 5 do SIWZ: Precedura likwiadacji szkód ( Część poufna) Informacje poufne wykonawca moze uzyskać poprzez złozenie wniosku. Wniosek składa się za formularza na stronie www.eib.com.pl  w dziale Przetargi i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We...

czytaj dalej
Skip to content