Przetargi

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie SWZ UMOWA Formularz Ofertowy i Cenowy Załącznik nr 3 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ) ZAłącznik nr 9_OPZ Załączniki edytowalne do SWZ espd-request) https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/110309/details Wyjaśnienia i modyfikacja Formularz Ofertowy i Cenowy Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

czytaj dalej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie SWZ UMOWA Formularz Ofertowy Załączniki edytowalne https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/124224 Wyjasnienia do SWZ-191212 Wyjaśnienia do SWZ Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wynikach  

czytaj dalej
Skip to content