Przetargi

„Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych selektywnie zebranych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy-wersja edytowalna Załącznik nr 2-Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5-Wykaz zatrudnionych osób Załącznik nr 6- Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące posiadanych zdolności technicznych Informacja z otwarcia ofert_17.12.2020 Rozstrzygnięcie          

czytaj dalej

„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SIWZ_2020 część poufna - dostępne są na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI w odnośniku do niniejszego postępowania. Informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez Platformę zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://eib.logintrade.net/rejestracja/ Klauzula informacyjna RODO (3) zmiana Ogłoszenia...

czytaj dalej