Przetargi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych poprzez poddanie ich odzyskowi.

2024-OJS002-003778-pl-ts-1 SWZ_191212_gabaryty Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Umowa Załączniki edytowalne do SWZ espd-request https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/142501 Wyjaśnienia do SWZ Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wynikach

czytaj dalej
Skip to content