Przetargi

Przetarg nieograniczony

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr od 2 do 7 do SIWZ Załącznik nr 8 Projekt umowy Odpowiedzi na pytania od 1 do 5 Odpowiedz na pytania od 6 do 15 Odpowiedz na pytania od 16 do 21 Rozstrzygnięcie przetargu

czytaj dalej

przetarg nieograniczony

Budowa podkwatery III.1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej Ogłoszenie SIWZ Projekt Budowlany Pozwolenie na Budowę Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dokumentacja geologiczna 1 Dokumentacja geologiczna 2 Przedmiary Odpowiedzi na pytania 1-15 wraz z modyfikacją SIWZ Rys 1 Rys 2 Rys 3 rys 4 Zmienione ogłoszenie Odpowiedzi na pytania 16-64 wraz z modyfikacją SIWZ Koncepcja podziału kwatery III Dokumentacja geologiczna 3 - cz1 Dokumentacja geologiczna 3- cz 2 Dokumentacja geologiczna 3...

czytaj dalej

przetarg nieograniczony

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” Ogłoszenie SIWZ Dokumentacja projektowa Pozwolenie na budowę Pozwolenie na użytkowanie Załaczniki wersja edytowalna Odpowiedź na pytanie nr 1 rozstrzygnięcie postępowania

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Dostawa nowych opon oraz serwis i naprawa ogumienia w pojazdach znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Ogłoszenie SIWZ Załączniki do SIWZ w wersji word Rozstrzygnięcie postępowania

czytaj dalej
Skip to content