Przetargi

Przetarg nieograniczony

Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku i ubezpieczeń komunikacyjnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z o.o. Ogłoszenie SIWZ Załącznik Nr.1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr.2 Formularz oferty Załącznik Nr.3 Wzór pełnomocnictwa Załącznik Nr.4 Oświadczenie z art.22 Pzp Załącznik Nr.5 Oświadczenie z art.24 Pzp Załącznik Nr.6 Oświadczenie z grupy kapitałowej Załącznik Nr.7 Wykaz pojazdów Załącznik Nr.8 Wzór umowy Modyfikacja wzoru Załącznika Nr.2 Formularz oferty Załącznik Nr.2 Formularz oferty(NOWY) Odpowiedz na pytania z modyfikacją SIWZ...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU Ogłoszenie SIWZ Załącznik NR.1 Opis przedmiotu Zamówienia Załącznik NR.2 Formularz oferty Załącznik NR.3 Wzór pełnomocnictwa Załącznik NR.4 Oświadczenie z art.22 ustawy Pzp Załącznik NR.5 Oświdaczenie z art.24 ustwy Pzp Załącznik NR.6 Oświadczenie z grupy kapitałowej Załącznik NR.7 Wykaz mienia Załącznik NR.8 Zestawienie sprzętu elektronicznego Załącznik NR.9 Wykaz pojazdów Odpowiedz do zapytań wraz z modyfikacją i zmianą terminu skladania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedz na pytania nr 16 do 20. Załączniki w...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz napraw bieżących oraz powypadkowych pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. OGŁOSZENIE SIWZ Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. OGŁOSZENIE SIWZ Odpowiedz do zapytań wraz z modyfikacją i zmianą terminu składania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozstrzygnięcie

czytaj dalej
Skip to content