Przetargi

przetarg nieograniczony

Usługa bankowa polegająca na udzieleniu Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. kredytu bankowego na kwotę 10.000.000 złotych uruchamianego w dwóch transzach na sfinansowanie projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” Ogłoszenie SIWZ Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale Rachunek przepływów pienieżnych Modyfikacja SIWZ wraz z przesunięciem terminu składania ofert Zmiana Ogłoszenia Dokumenty do modyfikacji SIWZ zostały spakowane w formacie ZIP...

czytaj dalej

przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowego kompaktora i spycharki gąsienicowej w ramach Kontraktu nr 1 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno etap II realizowanego w ramach projektu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko-etap II Ogłoszenie SIWZ Modyfikacja SIWZ oraz wyjasnienia wraz z przesunieciem terminu składania ofert Zmiana ogłoszenia Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Rozstrzygniecie

czytaj dalej

przetarg nieograniczony

Dostawa samochodu-śmieciarki Ogłosznie SIWZ modyfikacja SIWZ Sprostowane ogłoszenie modyfikacja SIWZ Sprostowane ogłoszenie Rozstrzygnięcie

czytaj dalej
Skip to content