Przetargi

Dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda.

2021-OJS058-145974-pl-oGŁOSZENIE SWZ OPZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy załączniki do SWZ_PRASA Umowa_prasa oświadczenie JEDZ LINK DO PLATFORMY  https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/25033/details wyjaśnienia do SWZ wyjaśnienia SWZ kwota Informacja z otwarcia ofert Wynik      

czytaj dalej

Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie SWZ Umowa Załącznik nr 1 do SWZ.Formularz Ofertowy Edytowalne ZAŁĄCZNIKI DO SWZ https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/23086/details Kwota na sfinansowanie Informacja z otwarcia ofert wynik _Ochrona Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej zmiana terminu wykonywania umowy wynik _Ochrona      

czytaj dalej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Link do całej dokumentacji https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList SIWZ_191212 2020-OJS242-598018-pl-Ogłoszenie zalacznik NR 6 do SIWZ -JEDZ otwarcie ofert_191212 Wynik

czytaj dalej