Przetargi

„Sukcesywne dostawy nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik 2a_Formularz cenowy Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 2_Formularz Oferta Załącznik nr 3_Grupa_kapitałowa Załącznik nr 4_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 5_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków Załącznik nr 6_Wykaz dostaw Załącznik nr 7_ Umowa https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList Odpowiedz_pytanie1 Pytania wraz z modyfikacją Opz Pytania nr.7 Kwota na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Informacja z otwarcia ofert. Wykluczenie_wykonawcy z...

czytaj dalej
Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r

czytaj dalej