Przetargi

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie SWZ Formlarz-Ofertowy-Nowy(1) Wzór Umowy Załączniki edytowalne https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/124033 Wyjaśnienia do SWZ Wyjasnienia SWZ_Dalej Wyjaśnienia pytanie nr 4 FORMULARZ OFERTOWY Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyniku wyboru oferty  

czytaj dalej

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie SWZ Umowa -Załącznik nr 8 do SWZ Formularz Oferty_Załącznik nr1 Załączniki edytowalne Zmiana terminu składania Ofert Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert modyfikacja SWZ Zmiana Ogłoszenia Opz po modyfikacji Projekt Wzoru Umowy po modyfikacj iFormlarz Ofertowy -Nowy Wyjaśnienia do SWZ Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania    

czytaj dalej
Skip to content