Przetargi

„Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy  Załącznik nr 2A-Formularz Cenowy Zadanie nr 1 Załącznik nr 2B-Formularz Cenowy Zadanie nr 2 Załączniki edytowalne- Załącznik nr 3,4,5,6 Pytanie nr1 do SIWZ Pytanie nr 2 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert_Opony Informacja z otwracia ofert.18.12.2020-poprawiony dokument Unieważnienie I części Wynik_Zadanie nr 2  

czytaj dalej

„Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych selektywnie zebranych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy-wersja edytowalna Załącznik nr 2-Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5-Wykaz zatrudnionych osób Załącznik nr 6- Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące posiadanych zdolności technicznych Informacja z otwarcia ofert_17.12.2020 Rozstrzygnięcie          

czytaj dalej