Przetargi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie SWZ UMOWA Formularz Ofertowy Załączniki edytowalne https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/124224 Wyjasnienia do SWZ-191212 Wyjaśnienia do SWZ Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wynikach  

czytaj dalej

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie SWZ Formlarz-Ofertowy-Nowy(1) Wzór Umowy Załączniki edytowalne https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/124033 Wyjaśnienia do SWZ Wyjasnienia SWZ_Dalej Wyjaśnienia pytanie nr 4 FORMULARZ OFERTOWY Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyniku wyboru oferty  

czytaj dalej
Skip to content