Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.Beneficjent „ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w trakcie realizacji projektu, tytuł.: Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o., cel projektu: Propagowanie segregacji i wtórnego wykorzystania surowców poprzez modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. polegającej na usprawnieniu segregacji odpadów przez zakup i montaż nowoczesnej...

czytaj dalej
Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22W dniu 31 sierpnia 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22 Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr wniosku to RPWM.05.01.00-28-0002/22. Nazwa Beneficjenta: Zakład...

czytaj dalej
Podpisanie umowy na zakup, dostawę i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków

Podpisanie umowy na zakup, dostawę i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków

Projekt unijny: Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.W poniedziałek 12 września 2022r. w biurze ZUOK RUDNO Sp z o.o. prezes spółki Leszek Rochowicz podpisał umowę na zakup, dostawę i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z przedstawicielem wykonawcy inwestycji, którym jest firma „Luxor-Maszyny do odpadów” z siedzibą w Lublinie. Umowa została podpisana w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22 Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i...

czytaj dalej
Skip to content