Zapytania ofertowe

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 16/2019

Dostosowanie istniejących systemów monitoringu wizyjnego w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. do wymogów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2019, poz. 701) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów Zapytanie Ofertowe Oferta Umowa Umowa na przetwarzanie danych

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 15/2019

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) w procesie odzysku i/lub recyklingu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zapytanie ofertowe Oferta Umowa Opz Umowa powierzenia Unieważnienie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 14/2019

Zakup z dostawą kompletnego przenośnego dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego z dystrybutorem Zapytanie ofertowe Opz Umowa Oferta Mapka Wynik

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 9/2019

Dostawa nowych taśm do przenośnika taśmowych, wraz z montażem i zamknięciem w obwód na hali sortowni w Rudnie Zapytanie Ofertowe Opz Umowa Oferta wybór

czytaj dalej
Skip to content