Zapytania ofertowe

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 17/2019

„Dostosowanie istniejących systemów monitoringu wizyjnego w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. do wymogów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2019, poz. 701) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.” Zapytanie ofertowe Opz Formularz Ofertowy Umowa Główna UMowa powierzenia Unieważnienie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 17/2019

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów. Zapytanie Ofertowe Opz Formularz Ofertowy Oświadczenie Umowa Umowa powierzenia Wynik

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 17/2019

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów. Zapytanie Ofertowe Opz Formularz Ofertowy Oświadczenie Umowa Umowa powierzenia Wynik

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 17/2019

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów. Zapytanie Ofertowe Opz Formularz Ofertowy Oświadczenie Umowa Umowa powierzenia Wynik

czytaj dalej
Skip to content