Zapytania ofertowe

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 9/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą, funkcja – obiekty pomocnicze, przeładunek opadów" Zapytanie Ofertowe Opz Oferta Umowa Pytania i wyjaśnienia Ofertę wraz z dokumentacją nalezy złożyć pod rygorem niewazności pisemnie na adres: Biuro Zakładu Unieszkodliwinia Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z  o.o. ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda Pytanie nr.3 i odpowiedz Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 8/2018

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.11.2018r do 31.12.2019 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Opz Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy Załącznik nr 3 Oświadczenie o cysternie Załącznik nr 4 Umowa Dla ważności złożonej oferty , wykonawca jest zobligowany do złożenia zaparafowanej umowy wraz z załącznikiem nr 2 i 3 . Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 7/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych taśm do przenośników taśmowych , wraz z montażem i zamknięciem w obwód na hali sortowni w Rudnie Zapytanie ofertowe Umowa Oferta

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 6/2018

Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 Formularz Cenowy Umowa Rozstrzygnięcie

czytaj dalej