Zapytania ofertowe

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2018 w łącznej ilości szacunkowej 50 000 litrów. Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy-Załącznik nr 2 Oświadczenie-Załącznik nr 3 Umowa-Załącznik nr 4 Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu prasy belującej (producent PAAL, Typ: PGS 5140) Zapytanie ofertowe Oferta Umowa UMOWA PO ZMIANACH-OSTATECZNA Unieważnienie

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 2

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozdrobnieniu odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Umowa Rozstrzygnięcie

czytaj dalej