Zapytania ofertowe

  1. Strona główna
  2. /
  3. Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 4/2020

Zapytanie ofertowe nr 4/2020

Usługa polegającą na montażu , uruchomieniu i przyłączeniu do Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) urządzeń do transmisji zdarzeń pożarowych po łączach komutowanych(telefonicznych) i radiowych oraz transmisję alarmów pożarowych II stopnia do Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie oraz świadczenie usługi miesięcznego monitoringu zdarzeń pożarowych i sygnałów technicznych w obiekcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o Rudno 17, 14-100 Ostróda Zapytanie Ofertowe Oferta Umowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Dostosowanie istniejących systemów monitoringu wizyjnego na obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. do wymogów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2019, poz. 701) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019, poz.1755)”

czytaj dalej