Rolnicy z terenu 19 samorządów zrzeszonych w Związku Gmin „Czyste Środowisko” będą mogli za darmo oddać odpady porolnicze.

Od 15 maja będą one przyjmowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.

Odpady porolnicze to między innymi worki, folie, siatki itp. Tego typu odpady ZUOK RUDNO Sp. z o.o. będzie odbierał bezpłatnie od wszystkich rolników, którzy prowadzą swoją działalność na terenie 19 samorządów zrzeszonych w Związku Gmin „Czyste Środowisko”. Odpady bezpłatnie będą przyjmowane w zakładzie w Rudnie. W związku z tym na rolnikach będzie spoczywała organizacja transportu i pokrycie jego kosztów. Odpady porolnicze będziemy bezpłatnie przyjmowali od 15 maja. Jest jeszcze sporo czasu. Ale w trosce o czyste środowisko skorzystaj z oferty ZUOK RUDNO Sp. z o.o. Odpady porolnicze będziemy przyjmowali do 30 czerwca.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 89 644 12 44.

Skip to content