Nasz zespół

  1. Strona główna
  2. /
  3. Nasz zespół
Nasz zespół

Leszek Rochowicz

Prezes Zarządu ZUOK RUDNO Sp. z o. o.
+48 89 644 12 44
biuro@zuokrudno.pl

Nasz zespół

Małgorzata Stefańska

Nasz zespół

Małgorzata Rózic

Specjalista ds. Administracji i Archiwizacji
+48 89 644 12 44
biuro@zuokrudno.pl

Nasz zespół

Tomasz Klimecki

Kierownik Działu
Gospodarowania Odpadami

+48 89 672 94 20
+48 795 548 312

t.klimecki@zuokrudno.pl

Nasz zespół

Jakub Rąpała

Nasz zespół

Krzysztof Maciejkowicz

Kierownik Działu Mechaniczno
Biologicznego Przetwarzania Odpadów

+48 89 672 92 06
+48 664 440 444

k.maciejkowicz@zuokrudno.pl

Nasz zespół

Mirosław Żeberek

Kierownik Działu Technicznego
+48 692 463 517
m.zeberek@zuokrudno.pl

DZIAŁ ROZWOJU

Nasz zespół

Magdalena Bawolska

Specjalista ds. Zamówień
Publicznych i Ubezpieczeń
Inspektor Danych Osobowych

+48 89 672 94 69
+48 664 742 152

m.bawolska@zuokrudno.pl

Nasz zespół

Marcin Grzelak

Specjalista ds. Rozwoju Spółki,
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

+48 89 672 92 91
+48 660 417 291

m.grzelak@zuokrudno.pl