Kontakt

Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
RUDNO Sp. z o. o.

Siedziba Spółki:
Rudno 17,
14-100 Ostróda
tel 89 647 10 87

Biuro:
ul. Czarnieckiego 28,
14-100 Ostróda
tel. 89 644 12 44
fax. 89 648 41 82

Stacje przeładunkowe:
PSZOK w Lipowcu
tel. 89 672 95 21
PSZOK w Iławietel. 89 670 90 26 lub 89 672 68 02
PSZOK w Półwsitel. 89 670 90 25 lub 89 672 92 22

 

Numer KRS 0000311869
NIP 741-207-49-97
REGON 280320880
Kapitał zakładowy 35,637,700 zł

ładowanie mapy - proszę czekać...

Biuro 2: 53.695754, 19.964304
Siedziba 2: 53.610800, 19.939000
Skip to content