Kalendarium

  1. Strona główna
  2. /
  3. Kalendarium
9-11.05.2016

W dniach 9-11. 05.2016 w Hotelu WILLA PORT w Ostródzie odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa dotycząca gospodarki odpadami. Organizatorem spotkania była firma EKORUM , współorganizatorem ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

20.01.2016

20 stycznia w Hotelu Warmińskim w Olsztynie na uroczystej gali Prezes Spółki ZUOK RUDNO odebrał dyplom potwierdzający przynależność spółki do elitarnego grona Gazel Biznesu 2015.

27.10.2015

Podczas kongresu Evicon który odbył się w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich wręczono nagrody w Konkursie Recyklingu. W tegorocznej XVI edycji konkursu otrzymaliśmy główną nagrodę w kategorii Rekordowy Karton, przyznano nam również znak ,, Jakość Recyklingu’’.

24.06.2015

Jak co roku pracownicy zakładu świętowali z okazji Dnia Komunalnika.

11.06.2015

NagrodaNagroda ,,Diamenty Forbesa’’ przyznana dla ZUOK RUDNO

10.06.2015

Główna Nagroda dla ZUOK RUDNO Sp. z o.o. za ,,Jakość Zarządzania’’ w XV edycji konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości

3.06.2015

W Zakładzie w Rudnie gościliśmy delegację z Ukrainy

8.05.2015

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich Zakład w Rudnie udostępniony dla zwiedzających.

7.11.2014

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. laureatem Nagrody Jakości, otrzymaliśmy wyróżnienie I stopnia za DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU w kategorii : Organizacje Produkcyjne i Usługowe.

24, 25, 26.10.2014

Rozpoczęły działalność trzy stacje przeładunkowe w Iławie, Lipowcu i Półwsi.

22.10.2014

Podczas uroczystej konferencji na Międzynarodowych Targach Poznańskich Poleko wręczono prestiżowe nagrody w Konkursie o Puchar Recyklingu. Tym razem RUDNO zdobyło dwie nagrody w konkursach : ZŁOTA BELA MAKULATURY I SZKLANA STATUETKA.

10.10.2014

odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu dot. rozbudowy zakładu w Rudnie oraz 5-letnią działalność ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

30.08.2014

Przy świetlicy wiejskiej w Rudnie odbył się pierwszy piknik rodzinny zorganizowany i finansowany przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

16.05.2014

Pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. spotkali się na organizowanej corocznie uroczystości z okazji Dnia Komunalnika, w tym roku świętowaliśmy również 5 lecie Zakładu.

2.04.2014

W ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II” rozstrzygnięty został przetarg na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia.

24.03.2014

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. Laureatem VIII edycji największego konkursu promującego jakość w Polsce – JAKOŚĆ ROKU 2013.

26.02.2014

Rozpoczęły się prace budowlane na terenie stacji przeładunkowych w Iławie, Lipowcu i Półwsi.

7.11.2013

Wyróżnienie dla Zakładu RUDNO Sp. z o.o. za bardzo aktywnie prowadzą edukację ekologiczna w Ogólnopolskim Konkursie Odzysku Odpadów Opakowaniowych.

24.10.2013

Nagroda dla ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w konkursie Puchar Recyklingu za Edukację Ekologiczną.

18.10.2013

Podczas konferencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie która odbyła się w Rynie, Zakład z Rudna nagrodzony został za ,,Zasługi na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur ‘’

18.07.2013

Przetarg na dostawę nowego sprzętu rozstrzygnięty. W połowie września do Zakładu w Rudnie dostarczony będzie nowy sprzęt specjalistyczny tj. kompaktor i spycharka gąsiennicowa. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. ,,Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste środowisko’’ II etap’’.

8.07.2013

Od lipca 2013 roku na terenie Związku zaczął funkcjonować nowy system gospodarki odpadami . 1 stycznia 2012r. weszła w życie Ustawa o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Od tego dnia gminy miały 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Związek Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego ,, Czyste środowisko’’ ogłosił 5 przetargów na 5 sektorów. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 12 czerwca 2013r. ZUOK Rudno Sp. z o.o. w konsorcjum z lokalnymi firmami wygrał wszystkie przetargi na odbiór odpadów z sektorów na które został podzielony teren Związku Gmin.

20.06.2013

Zakończyliśmy kolejną –IV edycję konkursu ,, Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych’’ Tym razem liderem w konkursie była szkoła podstawowa z Bogaczewa, II miejsce zajęli uczniowie ze szkoły filialnej z Królikowa, III – uczniowie ze szkoły podstawowej w Mierkach.

24.05.2013

ZUOK Rudno Sp. z o.o. było współorganizatorem X Jubileuszowego Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami które odbyło się w dniach 12-15 maja w Starych Jabłonkach.

24.04.2013

24 kwietnia 2013r. Prezes ZUOK RUDNO Sp. z o.o. podpisał umowę na budowę stacji przeładunkowych w miejscowościach Lipowiec, Półwieś i Iława. Inwestycja jest kolejnym etapem Kontraktu nr1 pn. ,,Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego ,, Czyste środowisko’’ II etap’’

27.02.2013

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyła się konferencja i warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów ” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej. Realizatorem warsztatów jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin.

5.02.2013

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. laureatem tytułu EKO JAKOŚĆ ROKU 2012 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. został Laureatem organizowanego przez Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej największego konkursu projakościowego w Polsce i otrzymał tytuł EKO JAKOŚĆ ROKU 2012.

7.12.2012

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyła się konferencja i wizyta studyjna pt.: „Sprawdzone Rozwiązania w Gospodarce Odpadami Komunalnymi” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej pt.: „Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce” pod Patronatem Ministerstwa Środowiska. Gospodarzem wizyty studyjnej był Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

20.11.2012

Kolejne wyróżnienie dla ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w konkursie PUCHAR RECYKLINGU. Nasz zakład po raz kolejny został nagrodzony, tym razem otrzymaliśmy główną nagrodę-statuetkę i 5.000zł w kategorii LIDER ZBIÓRKI TWORZYW oraz wyróżnienie w kategorii ZŁOTA BELA MAKULATURY. Wyniki konkursu zostały ogłoszone Podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO 2012 .

9.10.2012

Podpisanie umowy z Wykonawcą na rozbudowę Zakładu w Rudnie. 09 października 2012r Prezes zarządu Pan Leszek Rochowicz w imieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. podpisał umowę z Molewski Sp. z o.o. w Chodeczy, jako generalnym wykonawcą Kontraktu nr 1 Zakład Unieszkodliwiania odpadów Rudno II etap”- roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

15.06.2012

Spółka Rudno sfinansowała wyposażenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Rudno i Smykówko(Sołectwo Rudno). Zarząd Spółki Rudno w ramach wspierania lokalnej społeczności pomógł mieszkańcom miejscowości Rudno i Smykówko w realizacji planu jakim był zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci w postaci: huśtawek , piaskownic, karuzeli, zjeżdżalni i bujawek. Długo wyczekiwane przez najmłodszych urządzenia stanęły w miejscach wcześniej przygotowanych w czynie społecznym przez mieszkańców obu miejscowości.

14.06.2012

II edycja konkursu ,,Zbieranie nakrętek od butelek plastikowych’’ zakończona. 14 czerwca w ZUOK RUDNO odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie ,,zbieramy plastikowe nakrętki’’. Po raz drugi najlepsi byli uczniowie Filialnej szkoły w Królikowie, drugie miejsce zajęli uczniowieze szkoły w Brzydowie, trzecie w Brzoziu Lubawskim. W sumie w tegorocznej akcji wzięło udział 55 szkół, uczniowie zebrali 8 ton plastikowych nakrętek .

26.05.2012

26 maja 2012r. odbył się kolejny XII Rajd rowerowy Dylewska Góra-,,Ruszaj się bo zardzewiejesz’’ organizowany przez Gminę Ostróda.Po drodze uczestnicy rajdu zwiedzali zakład w Rudnie. ZUOK Rudno był współorganizatorem konkursów ekologicznych które odbywały się podczas pikniku na mecie rajdu.

10.05.2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. jako jedyny w województwie warmińsko- mazurskim został włączony do „Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”. 10 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się konferencja której byliśmy współorganizatorami.

14.12.2011

Podpisanie umowy o dofinansowaniu II etapu rozbudowy zakładu. 14 grudnia 2011 r. nasza Spółka podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Wdrażającą na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap.” więcej czytaj: Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy Zakładu

28.11.2011

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. wspólnie ze studentami Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki brał udział w projekcie „Ostróda też ma cuda”. Pod takim hasłem studenci uczelni z Olsztyna sprzątali nabrzeże jeziora Sajmino.

24.08.2011

ZUOK Rudno współorganizatorem konferencji pt. „Paliwa alternatywne w ustawodawstwie polskim”. Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w celu wystąpienia do Ministra Środowiska o nowelizację polskiego ustawodawstwa w stosunku do realiów rynku paliw alternatywnych.

21.07.2011

Na osiedlu przy ul. Piastowskiej stanęła profesjonalna zabudowa do pojemników na odpady komunalne. To efekt współpracy jednej ze wspólnot mieszkaniowych z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. zobacz galerię

7.06.2011

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie oficjalnie podsumowaliśmy pierwszą edycję konkursu „Zbieranie nakrętek od butelek plastikowych”, w której najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Filialnej w Królikowie, oraz drugą edycję akcji ”Zbieramy zużyte baterie” w której to pierwsze miejsce zajęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie prowadzona przez Stowarzyszenie „NARIE”

15.05.2011

Bezpłatne przyjmowanie odpadów porolniczych. Odpady porolnicze to między innymi worki, folie, siatki itp. Tego typu odpady ZUOK RUDNO Sp. z o.o. będzie przyjmował bezpłatnie od wszystkich rolników, którzy prowadzą swoją działalność na terenie 19 samorządów zrzeszonych w Związku Gmin „Czyste Środowisko”. Odpady porolnicze będziemy przyjmowali do 30 czerwca.

11.04.2011

Spółka rozpoczyna wielkie wiosenne sprzątanie. Od poniedziałku (11 kwietnia) wszyscy klienci Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. będą mogli pozbyć się zbędnych odpadów wielkogabarytowych (np. meble) i elektrośmieci (sprzęt AGD i RTV). Wiosenna akcja, będzie bezpłatna dla wszystkich klientów ZUOK Rudno.

14.02.2011

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap”

11.02.2011

XII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Narodowa Rada Ekologiczna wybrała laureatów i wyróżnionych XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.Uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone statuetki i certyfikaty odbyła się w Warszawie.Wśród tegorocznych nagrodzonych w kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” laureatem został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w Ostródzie. zobacz galerię

28.01.2011

Wójt Gminy Ostróda wręczył Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. statuetki „Żagiel Przedsiębiorczości 2010” za nowatorskie, o europejskich standardach rozwiązania techniczne, wysoki poziom świadczonych usług oraz realizowane liczne inicjatywy z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. zobacz galerię

13.12.2010

Zajęliśmy III miejsce w Bomb(k)owym konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska. czytaj więcej

24.11.2010

W dniu dzisiejszym podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010 r. Prezes Zarządu wraz z przedstawicielami Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego odebrał wyróżnienie PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII, przyznane Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. za postawę proekologiczna oraz duże zaangażowanie w ochronę środowiska. zobacz galerię

9.11.2010

W dniu dzisiejszym nastąpił rozruch sortera optoelektronicznego. Sorter został zakupiony w ramach zadania polegającego na „Automatyzacji procesu sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sortera w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie gm. Ostróda”. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym w postaci dotacji w wysokości 1.100.000 zł udzielonym przez Fundację EkoFundusz. zobacz galerię

30.06.2010

W Hotelu Platinum w Ostródzie odbyła się debata pn. „Rok funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”. Podczas konferencji został podsumowany rok funkcjonowania Zakładu w Rudnie oraz perspektywy rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie w ramach realizacji II etapu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin. zobacz galerię

27.06.2010

W dniu dzisiejszym odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Zbieramy zużyte baterie”. zobacz galerię

22.05.2010

W Dniu dzisiejszym odbył się X Rajd Rowerowy „Dylewska Góra 2010”. Uczestnicy zwiedzali nasz Zakład w Rudnie. zobacz galerię

04.2010

Bezpłatna akcja przyjmowania opakowań porolniczych (folie, worki, siatki itp.)

1.03.2010

Spółka rozpoczęła działalność z zakresu odbioru odpadów. Bezpłatnie zaopatrujemy naszych klientów w pojemniki na odpady komunalne, a także wykonujemy dla nich dwukrotnie w ciągu roku bezpłatną akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

25.02.2010

Zakupiliśmy w drodze przetargu samochód ciężarowy – śmieciarka.

17.12.2009

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50 tys. zł do kwoty 35.637.700 zł aportem w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych wchodzących w skład zakładu w Rudnie.

4.12.2009

W dniu dzisiejszym odbyło się wręczenie nagrody dla pierwszego laureata krzyżówki ekologicznej zamieszczanej pod patronatem ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w „Rozmaitościach Ostródzkich”. Krzyżówka z nagrodami cykliczna.

3-4.11.2009

Zorganizowaliśmy wspólnie z Polskim Systemem Recyklingu Organizacja Odzysku SA , szkolenie „Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami i możliwości ich realizacji w ramach Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego”. Szkolenie skierowane było do sołtysów i przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami 19 samorządów z terenu Związku Gmin „Czyste Środowisko”

5.08.2009

W dniu dzisiejszym w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu na logo Spółki. zobacz galerię

04.2009

Ustawienie pojemników (2800 szt.) do selektywnej zbiórki na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – selektywną zbiórkę Spółka prowadzi bezpłatnie.

04.2009

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali segregacji odpadów.

1.02.2009

Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Skip to content