„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SIWZ_2020 część poufna - dostępne są na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI w odnośniku do niniejszego postępowania. Informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez Platformę zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://eib.logintrade.net/rejestracja/ Klauzula informacyjna RODO...

czytaj dalej

„Sukcesywne dostawy nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik 2a_Formularz cenowy Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 2_Formularz Oferta Załącznik nr 3_Grupa_kapitałowa Załącznik nr 4_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 5_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków Załącznik nr 6_Wykaz dostaw Załącznik nr 7_ Umowa https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList Odpowiedz_pytanie1 Pytania wraz z modyfikacją Opz Pytania nr.7 Kwota na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Informacja z otwarcia ofert. Wykluczenie_wykonawcy z...

czytaj dalej
Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r

czytaj dalej