Przetargi

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie SWZ Umowa -Załącznik nr 8 do SWZ Formularz Oferty_Załącznik nr1 Załączniki edytowalne Zmiana terminu składania Ofert Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

czytaj dalej

Dostawa i montaż systemu nowych kamer termowizyjnych

Ogłoszenie SWZ Formularz Ofertowy-Załącznik nr 1 do SWZ Formularz techniczny _Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków-Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy -Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy -Załącznik nr 6 do SWZ OPZ- Załącznik nr 7 do SWZ Umowa Załącznik nr 8 do SWZ Pytanie nr 1 do SWZ Pytanie nr 2 do SWZ Zmiana Ogłoszenia Modyfikacja SWZ...

czytaj dalej

„Wynajem, pranie i serwis odzieży roboczej i ochronnej wynajmowanej i będącej własnością Zamawiającego wraz z wynajmem szaf ubraniowych”

OGŁOSZENIE SWZ Formularz Ofertowy -Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Cenowy_ Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia _Załącznik 3 i 3a do SWZ Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej_ Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp_Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług_ Załącznik nr 7 do SWZ OPZ- Załącznik nr 8 do SWZ Umowa-Załącznik nr 9 do SWZ...

czytaj dalej

Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SWZ Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 5 do SWZ._Oświadczenie o grupie interwencyjnej Załącznik nr 6 do SWZ._Oświadczenie w zakresie warunku dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych Załącznik nr 7 do SWZ._Wykaz Osób Załącznik nr 8 do SWZ_UMOWA Załącznik nr 9 do SWZ_OPZ Załącznik nr 10 do SWZ _ Oświadczenie z art.117...

czytaj dalej
Skip to content