Przetargi

Zawarcie umowy ramowej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – poprzez ich odzysk i/lub recykling”

Ogłoszenie SWZ_UMOWA RAMOWA Formularz Ofertowy Załączniki edytowalne Wzór Umowy Ramowej_Załącznik nr 8 do SWZ Wzór Umowy Wykonawczej_Załącznik nr 9 do SWZ https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/160261 Wyjaśnienia do SWZ pozwolenie aktualne 2021 r. Kwota Zamawiającego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wynikach    

czytaj dalej
Skip to content