ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu na zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów
w Rudnie podczas II edycji ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. organizuje taki dzień
08.05.2015 r. w godzinach 08:30-14.00.

W tym dniu wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mogli zobaczyć nowe technologie i nowoczesny sprzęt, które zostały zrealizowane w ramach Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap”  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Skip to content