Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 15.01.2021r do 31.12.2021 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów.

2020.12.16

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 15.01.2021r do 31.12.2021 w łącznej ilości szacunkowej 32 000 litrów.

Zapytanie

Formularz Ofertowy

Oświadczenie

Umowa

Wybór_olej grzewczy