Statuetki HERAKLESA zostały rozdane.

Prezes ZUOK RUDO Sp. z o.o Leszek Rochowicz po raz kolejny został nagrodzony statuetką Heraklesa w konkursie na Dyrektora Roku 2020.

Gala Kongresu ENVICON 2021

Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.
Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast i statuetek Heraklesa odbyło się podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu.

Skip to content