Zrealizowano umowę na sprzęt ciężki zakupiony w ramach projektu pn.,, Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego ,, Czyste środowisko’’ – II etap’’

11 października do Zakładu w Rudnie dostarczone zostały zakupione w ramach przetargu maszyny – kompaktor i spycharka gąsiennicowa. Nie jest to ostatni zakup w ramach tego projektu , wkrótce ogłoszone zostaną kolejne przetargi.

Skip to content