Ponad sto osób, przedstawiciele urzędów, przedsiębiorcy, prawnicy, uczestniczyło w trzydniowej konferencji dotyczącej gospodarki odpadami w Ostródzie.

 

 

 

 

W dniach 9-11 maja odbyła się w Ostródzie konferencja  branżowa dot. gospodarki odpadami   ,,WPGO woj. Warmińsko-mazurskiego’’ oraz ,,Modernizacja i rozbudowa RIPOK’’. Organizatorem konferencji była  firma EKORUM współorganizatorem ZUOK RUDNO. Patronat honorowy objął Marszałek Woj. Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Pierwszego dnia odbyła się regionalna konferencja dotycząca Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Podczas tego spotkania zaproszeni goście przedsiębiorcy oraz  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, WFOŚ i GW i RDOŚ  omówili   stan formalno-prawny i techniczny instalacji unieszkodliwiania  odpadów działających  na terenie naszego województwa, ocenę ich mocy przerobowych oraz  stan gospodarki odpadami w regionie,   przedstawiono również  sprawozdania z planu gospodarki odpadami woj. warmińsko-mazurskiego za lata 2011-2016.

10 maja tematem przewodnim była ,, Rozbudowa i modernizacja RIPOK’’, przedstawiciele branży z całego kraju omawiali szanse i zagrożenia dla  instalacji  związane z aktualnymi zmianami.

Przedstawiciele firm  – producenci instalacji – prezentowali najnowsze technologie stosowane w gospodarce odpadami.

11 maja uczestnicy konferencji zwiedzali  zakład w Rudnie.

Skip to content