Konferencja ”RIPOK w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ”, 10 lecie Spółki ZUOK RUDNO – Stare Jabłonki 13.06.2019R.

13 czerwca 2019r. w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyła się  konferencja pt.,, RIPOK w systemie gospodarki odpadami komunalnymi ’’ połączona z jubileuszem 10 lecia funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Honorowy patronat  konferencji objął Pan Marszałek woj. Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Głównym tematem konferencji były obecne zmiany w gospodarce odpadami , prawne aspekty funkcjonowania instalacji RIPOK oraz konkluzje BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów.

Uroczyście został uczczony jubileusz Spółki ZUOK RUDNO z okazji  10lecia powstania zakładu w Rudnie. Licznie zaproszeni goście min. Marszałek woj. war.- maz.  Pan Gustaw Marek Brzezin, Burmistrzowie , Wójtowie i Starostowie miast należących do Związku Gmin ,,Czyste środowisko’’, członkowie Zgromadzenia Związku  Gmin, Rady Nadzorczej Spółki ,prezesi  firm współpracujących z zakładem , przedstawiciele WFOŚ i GW , RDOŚ oraz   spółek komunalnych z całego regionu woj. warm – maz.-  na ręce Pana Prezesa ZUOK RUDNO złożono podziękowania  i listy gratulacyjne. Jak przystało na urodziny nie obyło się bez lampki szampana i okolicznościowego torta.

Skip to content