Miesięcznik „Forbes” już po raz dziesiąty nagrodził przedsiębiorstwa które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.

2015.06.12

Miesięcznik „Forbes” już po raz dziesiąty nagrodził przedsiębiorstwa które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.

W województwie warmińsko-mazurskim nagrody – „Diamenty Forbesa” przyznano m.in. ZUOK RUDNO.

Na liście DIAMENTÓW  FORBESA znalazły się przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wyniósł co najmniej 15%, a oceniane były na  podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego.  Analitycy i eksperci BISNODE POLSKA(firma która na zlecenie miesięcznika Forbes wykonała zestawienia) do wyceny przedsiębiorstw wykorzystali oficjalne dane z lat 2011-2013 m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycję. Wszelkie dane finansowe wykorzystane do badań pochodzą z oficjalnych informacji przekazywanych przez firmy zgodnie z polskim prawem.

Obecność naszej Spółki na liście Diamentów jest ważną informacją dla właścicieli i kontrahentów, bo potwierdza, że przyjęta strategia i sposób działania zdały egzamin.

Miesięcznik "Forbes" już po raz dziesiąty nagrodził przedsiębiorstwa które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.