W finale XIV edycji konkursu o PUCHAR RECYKLINGU który odbył się podczas międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO’2013 otrzymaliśmy nagrodę w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA .

KONKURS O PUCHAR RECYKLINGU organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu jest nagrodzenie podmiotów, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów , prowadzą nowatorską i skuteczną edukację ekologiczną. W Konkursie biorą udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie i inne podmioty gospodarcze . W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, które budują świadomość ekologiczną. Jest nam niezmiernie miło, że nasza praca na rzecz edukacji w tegorocznej edycji konkursu została doceniona , nasz zakład został nagrodzony i otrzymał tytuł ,, Mistrza Edukacji Ekologicznej” w kategorii powyżej 100tys. mieszkańców oraz nagrodę pieniężną w kwocie 5.000zł.

XIV edycja Konkursu została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem jest miesięcznik „Przegląd Komunalny”. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, Związek Miast Polskich, Polska Izba Ekologii.

Skip to content