7 listopada w Warszawie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznane w konkursie organizowanym przez REKOPOL Organizację Odzysku S.A.

Ogólnopolski Konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych przeznaczony był dla firm prowadzących bezpośrednio zbiórkę odpadów z gospodarstw domowych lub odzysk na instalacji przetwarzającej zmieszane odpady komunalne. Konkurs prowadzony był w dwóch etapach : I etap: od 1 stycznia 2012 roku – do 30 czerwca 2012 roku
II etap: od 1 stycznia 2013 roku – do 30 czerwca 2013 roku
Do grona zwycięzców zakwalifikowały się firmy, które odzyskują i przekazują do recyklingu największą ilość odpadów opakowaniowych a także bardzo aktywnie prowadzą edukację ekologiczna. I właśnie za edukacje ekologiczną nasza spółka otrzymała wyróżnienie. Konkurs organizowany był przez : Rekopol Organizację Odzysku S.A. i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skip to content