Podczas międzynarodowego forum gospodarczego, które odbyło się w Hotelu Sajmino Leszek Rochowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. nawiązał kontakt z przedstawicielem Ukrainy odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami na terenie Obwodu Iwano-Frankowskiego.

Polsko-Litewskie Forum Gospodarcze z udziałem przedsiębiorców z Litwy i Powiatu Ostródzkiego było okazją do spotkania się przedstawicieli lokalnego biznesu z biznesmenami z byłych krajów Związku Radzieckiego. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w ramach partnerskiej umowy naszego samorządu powiatowego ze stroną litewską. Oprócz przedstawicieli firm polskich i litewskich w Forum Gospodarczym wzięli udział także przedstawiciele samorządów Obwodu Iwano-Frankowskiego i Rejonu Nadwórnego z Ukrainy oraz biznesmenami z Federacji Rosyjskiej.

Podczas forum prezes ZUOK RUDNO Sp. z o.o. Leszek Rochowicz nawiązał kontakt z deputowanym do rady Obwodu Iwano-Frankowskiego Dmitro Nemyszem, który odpowiedzialny jest za gospodarkę odpadami.

— Ukraińcy są bardzo zainteresowani wprowadzaniem nowych technologii dotyczących gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki odpadów i wszelkich kwestii związanych ochroną środowiska naturalnego — powiedział prezes ZUKO RUDNO. — A że nasz zakład jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i wciąż wdrażamy nowe technologie, dlatego przedstawiciel Obwodu Iwano-Frankowskiego był bardzo zainteresowany nawiązaniem współpracy z naszą firmą. Myślę, że byłoby to korzystne dla obu stron.

Skip to content