W ramach realizowanego projektu do zakładu w Rudnie został zakupiony nowy sprzęt

W ostatnich dniach do Zakładu w Rudnie dostarczony został sprzęt zakupiony w ramach realizowanego projektu ,,Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’- II etap’’. Część zakupionego sprzętu zostanie w Rudnie, część trafi na stacje przeładunkowe do Iławy, Lipowca i Półwsi. Zakup nowych maszyn tj: sito do przesiewania kompostu, samochody ciężarowe z nadbudową hakową i przyczepami, samochód ciężarowy z nadbudową hakową, ładowarka czołowa, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe, wózki paletowe, myjki ciśnieniowe, kontenery w znaczy sposób usprawni prace zakładu.

Skip to content