Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych

  1. Strona główna
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...

2023.08.18

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie

SWZ

UMOWA

Formularz Ofertowy

Załączniki edytowalne

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/124224

Wyjasnienia do SWZ-191212

Wyjaśnienia do SWZ

Kwota Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach

 

Skip to content