Link do całej dokumentacji

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

SIWZ_191212

2020-OJS242-598018-pl-Ogłoszenie

zalacznik NR 6 do SIWZ -JEDZ

otwarcie ofert_191212

Wynik

Skip to content