Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

Rudno 17, 14-100 Ostróda, ogłasza:

 

SPRZEDAŻ OFERTOWA

Przedmiotem sprzedaży jest następujący pojazd ciężarowy

  1. Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki – DAF LF/SM FAL F55.300G18/SN, rok produkcji 2010, numer VIN XLRAE55GF0L358037, nr rejestracyjny – NOS 29526, cena sprzedaży, zakupu wynosi nie mniej niż 84 000,00 zł netto.

 

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ
  1. Elektronicznie na adres mailowy: biuro@zuokrudno.pl
  2. Lub pisemnie – Biuro ZUOK RUDNO Sp. z o. o. 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28 (II piętro)
  3. Oferta powinna zawierać: nazwę firmy, adres, NIP, nr tel., podpis osoby upoważnionej, adres e-mail, cenę netto i brutto

Do dnia 26 września 2022r. do godziny 15:00

 

Przedmiotowy pojazd ciężarowy można oglądać w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00 w Zakładzie w Rudnie (Rudno 17, 14-100 Ostróda), po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Jakubem Rąpała tel. 664 008 335.

Wszelkie pozostałe informacje/zapytania dotyczące sprzedaży samochodu ciężarowego należy wysyłać na adres mailowy: biuro@zuokrudno.pl.

 

DODATKOWE INFORMACJE:
  • Samochód ciężarowy zostanie przekazany w momencie opłacenia faktury VAT oraz przesiania potwierdzenia zapłaty na adres mailowy biuro@zuokrudno.pl, a także po uzgodnieniu terminu z p. Jakubem Rąpała tel. 664 008 335.
  • Faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną z terminem płatności – 7 dni.

(szczegóły w załączniku

Sprzedaż ofertowa

Skip to content