Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.
Rudno 17, 14-100 Ostróda, ogłasza:

Sprzedaż ofertową

Przedmiotem sprzedaży jest następujący pojazd ciężarowy

  1. Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki — DAF LF/SM FAL F55.300G18/SN, rok produkcji — 2010, numer VIN — XLRAE55GF0L358037,
    nr rejestracyjny — NOS 29526, cena sprzedaży, zakupu wynosi nie mniej niż 84 000,00 zł netto.

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ:

  1. Elektronicznie na adres mailowy: biuro@zuokrudno.pl
  2. Lub pisemnie – Biuro ZUOK RUDNO Sp. z o. o. 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28 (II piętro)
  3. Oferta powinna zawierać: nazwę firmy, adres, NIP, nr tel., podpis osoby upoważnionej, adres e-mail, cenę netto i brutto

Do dnia 28 października 2022r. do godzinv 15:00

Przedmiotowy pojazd ciężarowy można oglądać w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00 w Zakładzie w Rudnie (Rudno 17, 14-100 Ostróda), po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Jakubem Rąpała tel. 664 008 335.

Wszelkie pozostałe informacje/zapytania dotyczące sprzedaży samochodu ciężarowego należy wysyłać na adres mailowy: biuro@zuokrudno.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Samochód ciężarowy zostanie przekazany w momencie oplacenia fakturv VAT oraz przesłania potwierdzenia zapłaty na adres mailowy biuro@zuokrudno.pl a także po uzgodnieniu terminu z p. Jakubem Rąpała tel. 664 008 335.
  • Faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzrmaniu wvpełnionego i podpisanego oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur droga elektroniczna z terminem płatności – 7 dni.

Więcej informacji na temat danych technicznych pojazdu znajdą Państwo w załączonym pliku.

Sprzedaż ofertowa

 

 

 

 

Skip to content