Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. wraz z Związkiem Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” został włączony do „Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”

Projekt zostanie zrealizowany w terminie od dnia 01.10.2011r. do 31.03.2013r. na terenie kraju, w tym na obszarze województwa: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazurskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.

W ciągu najbliższego roku ma odbyć się blisko 40 konferencji, których cykl zainaugurowano w Kaliszu w dniach

12 i 13 stycznia 2012r. Konferencję zorganizowano w ramach realizowanego pod tym samym tytułem ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej, który istotny jest dla wdrożenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od 1 stycznia. W spotkaniach wzięli udział m.in. przedstawiciele wiodących zakładów i związków komunalnych, zajmujących się gospodarką odpadową w kraju.

Projekt realizowany jest pod patronem Ministra Środowiska. Natomiast Komitet Honorowy Projektu reprezentują: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Związku Miast Polskich oraz Przewodniczący Zarządu Związku Województw RP. Więcej informacji na temat realizowanego projektu szkoleniowego na stronie  www.oskzg.pl

Skip to content