Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

  1. Strona główna
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego...

2023.08.17

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez budowę nowej hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie

SWZ

Formlarz-Ofertowy-Nowy(1)

Wzór Umowy

Załączniki edytowalne

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/124033

Wyjaśnienia do SWZ

Wyjasnienia SWZ_Dalej

Wyjaśnienia pytanie nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

Kwota Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku wyboru oferty

 

Skip to content