Ogłoszenie

SWZ

Formlarz-Ofertowy-Nowy(1)

Wzór Umowy

Załączniki edytowalne

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/124033

Wyjaśnienia do SWZ

Wyjasnienia SWZ_Dalej

Wyjaśnienia pytanie nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

Kwota Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku wyboru oferty

 

Skip to content