09 października 2012r  Prezes zarządu  Pan Leszek  Rochowicz w imieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. podpisał umowę z Molewski Sp. z o.o. w Chodeczy, jako generalnym wykonawcą Kontraktu nr 1 Zakład Unieszkodliwiania odpadów Rudno II etap”- roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

 

Skip to content