24 kwietnia 2013 Prezes Zarządu podpisał kolejną umowę.

Prezes Zarządu ZUOK RUDNO Sp. z o.o. podpisał kolejną umowę w ramach realizowanego projektu pn.,, Budowa systemu gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin regionu Ostródzko- Iławskiego ,, Czyste Środowisko ‘’-II etap , tym razem na roboty budowlano – montażowe: kontrakt 3a-stacja przeładunkowa w msc. Lipowiec, 3b- stacja przeładunkowa w msc.Półwieś, 3c-stacja przeładunkowa w msc.Iława.

Galeria

Skip to content