14 grudnia 2011 r. nasza Spółka podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap.”

14 grudnia 2011 r. w Worlinach podczas konferencji „Gospodarka odpadami w projektach realizowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” nasza Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucją Wdrażającą, umowę na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap.”

Koszt zadania wyniesie ok. 62,5 mln. zł. z czego większość środków pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu zmodernizujemy linie technologiczną w celu produkcji paliw alternatywnych z przeznaczeniem do instalacji termicznego przekształcania (cementowni) oraz wydzielenia odpadów biodegradowalnych.

Wybudowana zostanie także instalacja do biodegradacji oraz trzy stacje przeładunkowe w: m. Półwieś gm. Zalewo, m. Lipowiec gm. Kurzętnik, Miasto Ostróda, gdzie lokalni operatorzy przywozić będą zebrane od mieszkańców odpady. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w naszym regionie.

Galeria

Skip to content