Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy Zakładu

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy...

2012.01.05

Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy Zakładu

14 grudnia 2011 r. nasza Spółka podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap.”

14 grudnia 2011 r. w Worlinach podczas konferencji „Gospodarka odpadami w projektach realizowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” nasza Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucją Wdrażającą, umowę na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap.”

Koszt zadania wyniesie ok. 62,5 mln. zł. z czego większość środków pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu zmodernizujemy linie technologiczną w celu produkcji paliw alternatywnych z przeznaczeniem do instalacji termicznego przekształcania (cementowni) oraz wydzielenia odpadów biodegradowalnych.

Wybudowana zostanie także instalacja do biodegradacji oraz trzy stacje przeładunkowe w: m. Półwieś gm. Zalewo, m. Lipowiec gm. Kurzętnik, Miasto Ostróda, gdzie lokalni operatorzy przywozić będą zebrane od mieszkańców odpady. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w naszym regionie.

Galeria

Skip to content