Dzieci zebrały ponad 4 miliony nakrętek. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie oficjalnie podsumowaliśmy 1. edycję konkursu „Zbieranie nakrętek od butelek plastikowych”. Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Filialnej w Królikowie.

Od listopada 2010 do 30 kwietnia 2011 trwała 1. edycja organizowanej przez ZUOK RUDNO Sp. z o.o akcji zbiórki nakrętek plastikowych. Do naszej zabawy edukacyjno-ekologicznej przystąpiły 52 szkoły podstawowe z terenu 19 samorządów lokalnych należących do Związku Gmin „Czyste Środowisko”. W sumie wzięło udział 7722 uczniów z tych placówek. Uczestnicy akcji wykazali się wielkim zapałem i determinacją w zbiórce. Wyniki akcji przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji, ponieważ w sumie na teren ZUOK RODNO Sp. z o.o. trafiło 10047 kilogramów plastikowych odpadów. A biorąc pod uwagę, że 445 nakrętek daje jeden kilogram, oznacza to, że uczestnicy pierwszej edycji naszej akcji zebrali ponad 4 miliony plastikowych nakrętek.

Żeby wszystkie szkoły miały równe szanse kilogramy zebranych nakrętek były przeliczane na jednego ucznia. Na tym przeliczniku najlepsi byli uczniowie Szkoły Filialnej w Królikowie. Ta licząca 18 uczniów szkoła dostarczyła do ZUOK RUDNO Sp. z o.o. ponad 463 kilogramy plastikowych odpadów, co dało średnią 25,77 kg na jednego ucznia.

– Przed rokiem byliśmy najlepsi w zbiórce zużytych baterii, a teraz wygraliśmy w nakrętkach – powiedziała opiekunka uczniów z Królikowa. – W ten sposób uczymy dzieci ekologii, a przy okazji zdobywamy sprzęt edukacyjny do szkoły, na który nie mielibyśmy pieniędzy. To sukces całej naszej społeczności lokalnej, ponieważ w zbiórkę zaangażowali się rodzice, wujkowie i dziadkowie naszych uczniów.

Uczniowie z Królikowa w nagrodę otrzymali 42-calowy telewizor. Drugą nagrodę – cyfrowy aparat fotograficzny – wygrała SP Brzydowo, która zebrała 464 kg, co przy liczbie 70 uczniów, dało wynik 6,63 kg na jedną osobę. Trzecie miejsce i radiomagnetofon zajęła SP im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach (386 kg, 68 uczniów, średnia 5,68 kg).

Konkurs został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

5 NAJLEPSZYCH SZKÓŁ

  1. Szkoła Filialna w Królikowie (463,78 kg, 18 uczniów, średnia – 25,77 kg)
  2. Szkoła Podstawowa w Brzydowie (464 kg, 70 uczniów, średnia – 6,63 kg)
  3. SP im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach (386 kg, 68 uczniów, średnia – 5,68 kg)
  4. Szkoła Podstawowa w Samborowie (420 kg, 121 uczniów, średnia – 3,47 kg)
  5. Szkoła Podstawowa w Lipowie (209 kg, 63 uczniów, średnia – 3,32 kg)
    Zobacz galerię
Skip to content