O8 lipca 2021r. w zakładzie w Rudnie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady spotkali się na terenie zakładu w celu wizytacji zakładu następnie omawiali bieżącą sytuację finansową oraz plany inwestycyjne Spółki.

Skip to content