29 czerwca br. podczas obrad Kapituły Konkursu Dyrektora Roku 2018 Prezes ZUOK RUDNO otrzymał jako jeden z pięciu nominację do tego zaszczytnego tytułu.

Konkurs o tytuł  Dyrektora Roku to inicjatywa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i Przeglądu Komunalnego. Honoruje on prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw komunalnych za ich osiągnięcia w branży gospodarki odpadami.

Tytuł Dyrektora Roku przyznawany jest tylko jednej osobie. Wybór zostanie dokonany podczas posiedzenia Kapituły Konkursu Dyrektora Roku 2018 pod koniec sierpnia br.

Oficjalne wręczenie nominowanym i zwycięzcy statuetek Heraklesa nastąpi w październiku podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment.

Skip to content