W ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II” rozstrzygnięty został kolejny przetarg, tym razem na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia.

02 kwietnia 2014r. rozstrzygnięty został przetarg w ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II” na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia: Sito mobilne do przesiewania kompostu – 1 szt., Ładowarka czołowa ciężka – szt. 1, – Ładowarka teleskopowa – 3 szt., Samochód z nadbudową hakową – szt. 1, Samochód z nadbudową hakową plus przyczepa – szt. 2. Dnia 16.04. 2014r. Prezes ZUOK RUDNO Sp. z o.o. podpisał Umowy z Wykonawcami , których oferty w w/w przetargu były najkorzystniejsze . Nowy sprzęt do naszego zakładu trafi już w czerwcu .

Skip to content